Viimeisimmät artikkelit

 • Naapuruuskiistat ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kiistojen käsittelijänä.
  Väitöskirja, 2016.
 • Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa.
  Belinskij, A. – Warsta, M. – Ekroos, A. – Soininen, N. – Määttä, T. – Pölönen, I. – Heinonen, H. – Malin, K. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 29/2016.
 • Jätesääntely yhden luukun mallissa.
  Taustaselvitys “Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden toteuttamisvaihtoehdot” -hanke 20.6.2016. Itä-Suomen yliopisto. Lue VN:n selvitys- ja tutkimustoiminta sivuilta.
 • Ympäristölupamenettely biotalouden näkökulmasta ja Viranomaistoimintojen koordinaatio ja ns. yhden luukun periaate (anonyymina). Julkaisussa: Punta, E. & Alaranta, J. (toim.) Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 6/2016, s. 15-17. 
 • Biotalous ja naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus.
  Biotalousblogi 27.10.2015 Lue biotalouden sivuilta.
 • Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa.
  Asumisen tulevaisuus (ASU) akatemiaohjelman päätösseminaari Helsinki, 22.10.2015 Lue Suomen Akatemian sivuilta.
 • Naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus ympäristölupakynnyksenä. Taustaselvitys “Sääntelystä biotalouden edistäjä” VN-hankkeelle 7.10.2015. Itä-Suomen yliopisto. Lue VN:n selvitys- ja tutkimustoiminta sivuilta.
 • Biotalousalan keskeisten viranomaismenettelyiden hajanaisuus.
  Taustaselvitys “Sääntelystä biotalouden edistäjä” VN-hankkeelle 7.10.2015. Itä-Suomen yliopisto. Lue VN:n selvitys- ja tutkimustoiminta sivuilta.
 • Ympäristölliset naapuruuskiistat ja kuntien ympäristöviranomaisten rooli.
  Haverinen, Risto – Heinonen, Hilkka: Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja VI 2013, s. 53-121. Saatavilla myös Ediex-palvelusta.
 • Naapuruuskiistat kuntien ympäristöviranomaisten työssä.
  Heinonen, Hilkka –Haverinen, Risto:  Ympäristö ja Terveys 7:2012, 43 vsk.
 • Ympäristölakien valvonta ontuu.
  Asiantuntijakirjoitus, Helsingin Sanomat 4.1. 2009.
 • Kunnallisen ympäristönsuojelun hengästyttävä historia, niukka nykyisyys ja arvaamaton tulevaisuus.
  Ympäristöpolitiikan ja –oikeuden vuosikirja 2007. s. 299-329. Saatavilla myös Edilex-palvelusta.

Artikkeleita muualta: