Lakineuvonta

Ekopolku Ay tarjoaa neuvontaa ympäristöoikeudellisissa ongelmissa kuten muistutusten ja valitusten laatimisessa ympäristö- ja kaavoitusasioissa sekä esimerkiksi haja-asutuksen jätevesiasioissa.

  • Miten YVA-prosessiin voi osallistua?
  • Milloin kaavahankkeesta voi valittaa?
  • Onko ympäristöluvassa huomioitu tarpeelliset seikat?

Ekopolku Ay on avustanut haitankärsijöitä mm. seuraavissa asioissa:

  • kaatopaikan vaikutukset
  • moottoriurheiluradan häiriöt
  • kaivoksesta aiheutuneet liikennehaitat
  • turvetuotannon vesistövaikutukset
  • meluvallit
  • kaavoitukset