Laaditut selvitykset

Esimerkkejä Ekopolku Ky:n laatimista ympäristöselvityksistä

 • Jauhiaisen rantojen luontoselvitys kyläosayleiskaavoitusta varten 2013, 47 s.+ kartta, Lieksan kaupunki.
 • Kevätniemen luontoselvitys 2013, 29 s. + kartta, Lieksan kaupunki.
 • Känkkäälän luontoselvitys 2013, 23 s. + kartta, Nurmeksen kaupunki.
 • Ylä-Valtimon ja Sivakkajoen alueen vesihuoltolinjojen luonto- ja maisemaselvitys 2012–2013, 2 osaa 46 s.+ 10 s. ja 10 liitettä. Valtimon kunta, Maveplan Oy.
 • Kajoon pohjavesialueen luontokartoitus heinäkuussa 2012, 19 s. + kartta. Kiteen Vesikunta.
 • Lieksan Hattusaaren ja ympäröivien saarien sekä mannerrantojen luonto- ja maisemakartoitus rantaosayleiskaavoitusta varten 2013, (kartoitus kesinä 2011 ja 2012) 146 s.+ 20 liitekarttaa, Lieksan kaupunki.
 • Pielisen Aronsalmen Suusaaren luontoarviointi syyskuussa 2011, 10 s. (Yksityinen tilaaja)
 • Suunnitellun Siikaniemen venevalkama-alueen luontoarviointi elokuussa 2010, 5 s. Lieksan kaupunki.
 • Suunnitellun siirtolapuutarha-alueen arviointi linnuston kannalta heinäkuussa 2010, 9 s. Lieksan kaupunki 2010.
 • Jurttivaaran luonto- ja maisemakartoitus yleiskaavan laatimista varten, 90 s. + 4 liitettä ja kartta. Nurmeksen kaupunki 2009.
 • Jokikylän ja Vanhankylän vesi- ja viemäriverkoston ympäristöselvitys, 56 s. + 10 karttaa ja 6 liitesivua. Nurmeksen kaupunki 2008.
 • Merilänrannan pohjavesialueen ympäristöselvitys, 27 s. + 4 karttaliitettä. Lieksan kaupunki 2008.
 • Tutjun-Ylämyllyn viemärilinjan ympäristöselvitys. 36 s. + 14 karttaliitettä. Liperin kunta 2008.
 • Tuomikoskentien vesihuoltohankkeen ympäristöselvitys. 25 s. + 4 karttaliitettä. Lieksan kaupunki 2008.
 • Ylikylän-Puiroonkankaan vesihuoltohankkeen ympäristöselvitys, osa 3 Heinäpuro. 31 s. + 6 karttaa ja 5 liitesivua. Nurmeksen kaupunki 2008.
 • Utranharjun soranottoalueen kasvillisuusselvitys. 36 s. + 2 karttaa ja 5 liitesivua. (Yksityinen tilaaja), Kontiolahti 2007.
 • Ylikylän-Puiroonkankaan vesihuoltohankkeen ympäristöselvitys. 30 s. + 13 karttaa ja 7 liitesivua. Nurmeksen kaupunki 2007.
 • Niitty-Jamalin – Vartialan vesihuoltohankkeen luonto- ja maisemaselvitys 2006. 34 s. + 2 karttaa. Niitty-Jamalin – Vartialan vesiosuuskunta.
 • Hyvärilän golf-kentän laajennusalueen luontoselvitys 2003, 9 s. + kartta. Nurmeksen kaupunki.